HUISREGELS

Deze huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen OTIS EVENTS (de organisatie) en bezoekers van haar evenementen. Bij het bezoeken van één van de events van OTIS EVENTS dien je je te houden aan onderstaande huisregels.

 1. De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 2. Voor onze evenementen geldt een minimumleeftijd van 25. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. OTIS EVENTS kan bij enkele van haar evenementen een aangepast minimum leeftijd hanteren. Dit wordt vooraf altijd tijdig gecommuniceerd door OTIS EVENTS.
 3. OTIS EVENTS kan een dresscode hanteren. Gepaste kleding is wel vereist bij bezoek van onze evenementen. Sportkleding zoals voetbalshirts, trainingspakken en/of kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan.
 4. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
 5. Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
 6. OTIS EVENTS voert een zero-tolerance beleid. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 7. Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten moet een nieuw ticket worden aangeschaft om weer toegang te krijgen tot het evenement.
 8. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
 9. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 10. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 1. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 2. Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.
 3. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 4. Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.
 5. Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet
 6. Het programma is onder voorbehoud. Wanneer het nodig is om het programma te wijzigen behoudt de organisatie zich tot het recht hiervan.
 7. Gekochte tickets worden door de organisatie niet teruggenomen en kunnen niet geruild worden voor een ander evenement van OTIS EVENTS.
 8. Nooduitgangen / deuren dienen te allen tijde vrij gelaten te worden.
 9. Denk bij aankomst en vertrek ook aan de buren en houd de omgeving schoon.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande huisregels, dan kun je contact opnemen met OTIS EVENTS via info@otisevents.nl

Versie 1.0, d.d. 10 mei 2023.